close
تبلیغات در اینترنت
قدیر غفاری
.::اسپک نیوز::.

پایگاه اطلاع رسانی ترکمن اسپورتمشکل دیگر ما پایه سازی است که دیگر انجام نمی شود در سالهای نه چندان دور استادمحمودسیدی در رده های پایه زحمات فراوانی را در فوتبال گنبد متقبل شده اند وحتی در ایران فوتبال گنبد را با ایشان مشناختند و در زمانی که هنوز از مازنداران جدانشده بودیم مجری مسابقات لیگ مازنداران بوده اند از شاگردان ناب ایشان در سالهای دور می توان به حالی گل،عبدالجلیل گل چشمه ،قدیرغفاری ،احمدخرمالی و....اشاره کرد که هر کدام از این ها در آن زمان یلی بودند ونسل بعدی که ایشان پرورش داده اند مربوط می شود به دهه هفتاد و ستاره های…

امروز چهارشنبه 27 شهریور 1398